O parte din măsurile din programul de guvernare USR se regăsesc în inițiativele legislative pe care le-am semnat, în calitate de inițiator sau co-inițiator. Câteva exemple:

 

Accesul asiguraților din sănătate la decontările efectuate în numele lor – Inițiator

Cum sunt cheltuite contribuțiile noastre la Sănătate și cum putem opri măcar o parte din banii care se scurg în buzunarele Mafiei din Sănătate? În acest sens, am depus o propunere legislativă prin care pacienții vor putea să își acceseze direct dosarul electronic din sistemul informatic al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Astfel, cetățenii vor putea vedea exact ce decontări s-au făcut în numele lor și pot reclama posibile fraude făcute în numele lor.  

Lege promulgată – Legea nr.165/2019

 

Caravana cu Medici – Inițiator

O propunere care recunoaște și stimulează voluntariatul medical în zonele vulnerabile din mediul rural. Programul include un set de analize și un examen clinic general pe care toți pacienții ar trebui sa îl facă anual, dar și programe de screening specializate pe diferite afecțiuni. Pe termen lung, mi-am propus ca această inițiativă legislativă să constituie baza unui program național de evaluare generală anuală a sănătății celor care trăiesc în mediul rural. 

Lege promulgată: Legea nr.65/2020

 

Stop Nosocomiale Propunere legislativă privind prevenirea, diagnosticarea şi tratamentul infecţiilor asociate asistenţei medicale din unităţile medicale şi din centrele rezidenţiale din România – Inițiator

Infecțiile nosocomiale reprezintă principala amenințare la adresa siguranței pacienților internați. Proiectul propune un cadru legal care să asigure investiții în infrastructură – secții de boli infecțioase și laboratoare de microbiologie funcționale, soluții pentru finanțarea pregătirii și formării adecvate a personalului medical specializat, decontarea îngrijirilor pacienților diagnosticați cu astfel de infecții, finanțarea activităților legate de prevenirea infecțiilor nosocomiale.

Expunerea de motive: http://cdep.ro/proiecte/bp/2020/300/70/9/em379.pdf

Textul inițiativei: http://cdep.ro/proiecte/bp/2020/300/70/9/pl379.pdf

Stadiu: PL-x nr. 537/2020 – La Comisii

Petiție: https://campaniamea.declic.ro/petitions/stop-nosocomiale-manifest-pentru-siguranta-pacientilor

 

Mai multe argumente medicale bazate pe dovezi, mai puțin fake news în Sănătate – Inițiator

Prezenta propunere legislativă introduce în Legea Audiovizualului nr. 504/2002 obligaţia pentru radiodifuzori “de a face distincţia clară între opinii şi fapte, de a încuraja argumentele medicale bazate pe dovezi şi de a include în program perspectiva unui medic specialist cu experienţă în tema abordată”. E un proiect de lege care vorbește despre nevoia unui cadru echilibrat de dezbatere, de dreptul pacientului de a fi corect informat. 

Expunerea de motive: http://cdep.ro/proiecte/2018/300/70/4/em484.pdf

Textul inițiativei: http://cdep.ro/proiecte/2018/300/70/4/pl484.pdf

Stadiu: Pl-x nr. 374/2018 – Adoptat de Camera Deputaților, respinsă la Senat (camera decizională)

 

Legea feedback-ului pacienților – Inițiator

Un mecanism de feedback din partea pacienților poate genera date și informații relevante despre sistemul sanitar și totodată ar ridica, în timp, standardele de calitate privind serviciile medicale. În consecință, am inițiat o propunere legislativă în care propun ca managerul este responsabil  pentru implementarea acestui mecanism în spitalul pe care-l conduce. 

Expunerea de motive: http://cdep.ro/proiecte/2018/300/30/0/em418.pdf

Textul inițiativei: http://cdep.ro/proiecte/2018/300/30/0/pl418.pdf

Stadiu: Pl-x nr. 330/2018 – la Comisii

 

Proiectul legii educației pentru sănătate – Coinițiator

O lege care prevede derularea sistematică, cel puțin o dată pe semestru, de programe de educație pentru sănătate în școli, programele vor include educație sexuală în vederea prevenirii bolilor cu transmitere sexuală și a gravidității minorelor, și vor mai include educație pentru dezvoltarea capacităților psiho-emoționale și a competențelor sociale și interpersonale. 

Lege promulgată: Lege 45/2020

 

Legea aparținătorului – Coinițiator

Un proiect de lege care îi conferă pacientului dreptul de a desemna ca aparținător și persoane care nu sunt rude de sânge sau soț/soție. Proiectul prevede că aparținător unui pacient poate fi orice persoană cu vârsta minimă de 18 ani desemnat de către pacient prin declarație autentificată în fața unui notar. 

Lege promulgată: Legea nr. 150/2019

 

Lege pentru stabilirea conţinutului de acizi graşi trans în produsele alimentare destinate consumului uman – Coinițiator

Legea reglementează conținutul de acizi grași trans în produsele alimentare pentru a asigura un înalt nivel de protecție alimentară a consumatorilor, iar operatorii economici din sectorul alimentar au obligația de a introduce pe piață produse alimentare cu un conținut de AGT de maximum 2 g/100 g de grăsime din conținut.

Lege promulgată: Legea nr. 182/2020

 

Legea exercitării dreptului de liberă practică de către medici – Coinițiator

Legea completează textul Legii Sănătății, 95/2006, astfel încât casele de asigurări de sănătate au obligația să încheie un contract cu medicul prin care acesta dobândește dreptul de a elibera certificate de concediu medical, bilete de trimitere pentru consultații și investigații paraclinice gratuite, rețete gratuite sau compensate.

Lege promulgată: Legea nr.128/2018

 

Lege privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate – Coinițiator

Acreditarea este o condiție obligatorie pentru unitățile sanitare care prestează sau nu servicii în relație cu sistemul public de asigurări de sănătate, iar CNAS încheie contracte cu unitățile sanitare acreditate, precum și cu cabinetele de medicină de familie, cabinetele medicale dentare și cabinetele medicale din ambulatoriul de specialitate organizate conform Ordonanței Guvernului nr. 124/1998 

Lege promulgată: Legea nr. 329/2018

 

Lege pentru modificarea și completarea art. 75 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății – Coinițiator

Modificarea adusă Legii sănătății conține o nouă prevedere conform căreia cabinetele de medicină de familie pot deschide cel mult două puncte secundare de lucru în altă unitate administrativ-teritorială, unde nu funcționează un alt cabinet medical în specialitatea medicină de familie, dacă solicitantul asigură un program fracționat de minimum 10 ore pe săptămână în norma lui de bază sau peste norma lui de bază.

Lege promulgată: Lege nr. 73/2019

 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea alin.(2) de la art.391 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – Coinițiator

Inițiativa legislativă propune pensionarea medicilor la vârsta standard diminuată cu maximum numărul de ore prestate în gardă peste orele obligatorii, dar nu mai devreme de 57 de ani, fără diminuarea cuantumului pensiei. Inițiativă are ca scop respectarea principiului egalității în drepturi dar și garantarea dreptului la sănătate și viață medicilor precum și compensarea efortului prin luarea în calcul a orelor de muncă suplimentară atunci când se calculează vârsta de pensionare.

Expunerea de motive: http://cdep.ro/proiecte/2019/100/30/9/em175.pdf

Textul inițiativei: http://cdep.ro/proiecte/2019/100/30/9/pl175.pdf

Stadiu: Pl-x nr. 139/2019 – la Comisii

 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – Coinițiator

Angajarea bugetelor primăriilor municipiilor în susținerea sistemului public de sănătate este marginală și inconstantă, iar investițiile în infrastructura spitalicească sunt minore. Inițiativa legislativă propune angrenarea bugetelor primăriilor în finanțarea și susținerea spitalelor județene cu excepția celor care au preluat în administrare ca ordonator de credite un spital.

Expunerea de motive: http://cdep.ro/proiecte/2019/200/50/8/em348.pdf

Textul inițiativei: http://cdep.ro/proiecte/2019/200/50/8/pl348.pdf

Stadiu: Pl-x nr. 258/2019 – la Comisii

 

Proiect de Lege privind acordarea unor vouchere destinate părinţilor care au nevoie de servicii de asistenţă şi îngrijire pentru copii – Coinițiator

Proiectul face parte dintr-un pachet legislativ care își propune creșterea natalității prin găsirea de soluții pentru problemele care au dus România într-o criză demografică. Se propune ca persoanele care au în întreținere copii până la vârsta de trei ani să beneficieze de vouchere în valoare de 150 de euro pentru fiecare copil cu vârsta până în trei ani pentru achiziționarea de servicii  de asistență și îngrijirea copilului.

Expunerea de motive: http://cdep.ro/proiecte/2019/500/70/7/em766.pdf

Textul inițiativei: http://cdep.ro/proiecte/2019/500/70/7/se766.pdf

Stadiu: PL-x nr. 577/2019 – la Comisii

 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – Coinițiator

Această inițiativă propunerea înființării Registrului Național de Transplant România de către Agenția Națională de Transplant ca parte esențială și integrantă a activității de transplant pentru asigurarea transabilității. Registrul asigură totodată monitorizarea și controlul activității de transplant în integralitatea ei, păstrează evidența donatorilor, listele de așteptare precum și evidența pacienților transplantați.

Expunerea de motive: http://cdep.ro/proiecte/2020/200/30/0/em282.pdf

Textul inițiativei: http://cdep.ro/proiecte/2020/200/30/0/se282.pdf

Stadiu: PL-x nr. 230/2020 – la Comisii

 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – Coinițiator

Inițiativa e menită să îndrepte cadrul legislativ care în prezent nu asigură prevenirea situațiilor de discriminare a medicilor și farmaciștilor etnici români dar care nu sunt cetățeni români.

În vederea exercitării profesiei, medicii și farmaciștii cetățeni români, medicii și farmaciștii de pretutindeni indiferent de cetățenie și medici și farmaciști cetățeni ai unui stat membru al UE, al SEE sau al Confederației Elvețiene stabiliți în România au obligația să se înscrie în Colegiul Medicilor din România, respectiv Colegiul Farmaciștilor din România. 

Expunerea de motive: http://cdep.ro/proiecte/2020/300/60/0/em457.pdf

Textul inițiativei: http://cdep.ro/proiecte/2020/300/60/0/pl457.pdf

Stadiu: Pl-x nr. 360/2020 – la Comisii

 

Propunere legislativă pentru modificarea şi commpletarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – Coinițiator

În vederea stimulării natalității, inițiativa legislativă propune asigurarea de către stat femeilor gravide a unui pachet minim de servicii medicale pre și postnatale, precum și asigurarea finanțării programelor naționale de sănătate publică, cu precădere a celor care privesc creșterea natalității la nivel național.

Expunerea de motive: http://cdep.ro/proiecte/bp/2020/600/20/5/em625.pdf

Textul inițiativei: http://cdep.ro/proiecte/bp/2020/600/20/5/pl625.pdf

Stadiu: BP625/2020 – la Senat

 

Legea persoanelor cu handicap 

Este o propunere legislativă de modificare a legilor care asigură accesul la muncă și o viață decentă persoanelor cu handicap. Accesibilitatea lor la piața muncii și la societate presupune mai mult decât construirea de rampe de acces. Printre măsurile propuse sunt: disponibilitatea semnelor și pictogramelor în limbajul Braille, disponibilitatea interpreților de limbaj mimico-gestual sau treceri de pietoni adaptate persoanleor cu handicap, inclusiv cu pavaj tactil. 

Expunerea de motive: http://cdep.ro/proiecte/2018/600/80/5/em901.pdf

Textul inițiativei: http://cdep.ro/proiecte/2018/600/80/5/pl901.pdf

Stadiu: Pl-x nr. 685/2018 – Proces legislativ încetat